Hội đồng Điện ảnh Hoàng gia Jordan (RFC) đã chính thức gửi bộ phim nhựa Captain Abu Raed tham gia cuộc đua giành đề cử Oscar ở hạng mục Phim nước ngoài hay nhất.