Sau một loạt sự việc liên quan về vấn đề tình cảm cũng như những đồn thổi xung quanh về “kẻ thứ ba” xuất hiện là nguyên nhân gây tan vỡ cuộc hôn nhân của gia đình Johnny Trí Nguyễn, anh đã chọn giải pháp im lặng, không thanh minh trên các phương tiện thông tin đại chúng.