(VnMedia) - Diva hoang dại của Hollywood, Janice Dickinson tiết lộ rằng, cuộc sống của cô là tình dục, ma túy và làm đẹp.