James Blunt, ca sĩ từ Anh Quốc , nổi tiếng với bản tình ca “You’re Beautiful”, đánh dấu sự trở lại của mình với album thứ hai “All The Lost Souls”