(AutoNet)- Ford có thể sẽ thông báo chủ nhân mới của Jaguar và Land Rover vào cuối năm nay.