VIT- Khi những trục trặc trong hợp đồng sản xuất máy bay vận tải Il-76 giữa Nga và Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết thì việc Trung Quốc tiến hành sản xuất máy bay chiến đấu J11B lại tiếp tục trở thành rào cản, như đổ thêm dầu vào lửa, đẩy mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Trung vào ngõ cụt.