(ĐSTB) Thế nhưng phù thủy này không đi xe lửa, không cỡi chổi bay, không nắm trong tay quyển sách mất bìa và chiếc gậy thần. J.K. Rowling không làm như thế. Năm 1990, bà bỏ Manchester, một thành phố ở phía bắc nước Anh trở về...