Phần lớn nam giới ở quận Cobb, tiểu bang Georgia đều ủng hộ ông Trump nhưng đa số phụ nữ lại nghiêng về phía bà Clinton. Do đó, tháng 10 vừa qua, hai ái nữ nhà Trump đã đến đây để vận động cử tri bỏ phiếu cho cha mình.

Phương Thảo