CTCP Công nghệ Tiên Phong (HOSE: ITD) vừa công bố BCTC quý 2 (niên độ từ 1/4/2014 – 31/3/2015) với doanh thu mặc dù giảm hơn 37% so với cùng kỳ năm trước nhưng do đa phần các khoản chi phí trong kỳ đều giảm đã giúp ITD ghi nhận lãi gần 153 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 110 triệu đồng.

Cụ thể, doanh thu trong quý 2 của ITD đạt 87.6 tỷ đồng, giảm hơn 378% so với cùng kỳ (139 tỷ đồng). Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ giảm lần lượt 12% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Sau khi trừ các chi phí phát sinh, ITD ghi nhận lãi ròng trong kỳ gần 153 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước ITD lỗ hơn 110 triệu đồng do khoản lợi ích cho cổ đông thiểu số lên đến 6.35 tỷ đồng trội hơn lợi nhuận sau thuế của đơn vị này.

Lũy kế qua 2 quý ITD ghi nhận mức lỗ hơn 3.2 tỷ đồng.

Tài liệu đính kèm:
20141114 - ITD - BCTC HN Quy 02 -2014...rar

Gia Nguyên