Sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, kinh tế song phương giữa Việt Nam và Italia ngày càng phát triển, từ kim ngạch hai chiều năm 1996 là 320 triệu USD lên 1,5 tỷ USD năm 2007 (Việt Nam xuất sang 1 tỷ USD).