Ngày 2.11, Viện Nghiên cứu giáo dục Trường ĐH Sư phạm TP.HCM công bố kết quả khảo sát phẩm chất và năng lực của giáo viên (GV) bậc THCS đáp ứng yêu cầu dạy học tích hợp, phân hóa nhằm phát triển năng lực học.

It giao vien dap ung tot yeu cau day hoc tich hop, phan hoa - Anh 1

Một giờ học vận dụng phương pháp tích hợp

Khảo sát do tiến sĩ Trương Công Thanh thực hiện với 216 GV ở 6 trường THCS.

Kết quả khảo sát ban đầu cho thấy mức độ đáp ứng các yêu cầu dạy học tích hợp, phân hóa nhằm phát triển năng lực người học của GV không cao. Số giáo viên đáp ứng tốt chỉ chiếm từ 7,4 - 16,2% tùy từng môn, GV đáp ứng khá tốt chiếm từ 22,7 - 40,3%. Đặc biệt, số GV hoàn toàn chưa đáp ứng khả năng dạy học lồng ghép giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vào môn học và hoạt động giáo dục chiếm gần 10%, GV hoàn toàn chưa đáp ứng khả năng dạy học tích hợp trong lĩnh vực khoa học tự nhiên chiếm 6%.

Ngoài ra, kết quả khảo sát cho thấy phương pháp đánh giá kiểm tra trên giấy vẫn được GV đáp ứng tốt nhất (38,4% tốt và 52,8% khá), kế tiếp là các phương pháp đánh giá bằng vấn đáp và quan sát.

Bích Thanh