Hãng AP sáng nay cho biết, Israel và Palestine đã có dấu hiệu nhượng bộ, nhất trí với nhau về các phương án nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng trong năm nay.