Chính phủ Israel ngày 19/6 đã thông qua việc chuyển 19 triệu USD cho các khu định cư Do Thái tại các vùng lãnh thổ Bờ Tây.