Hiện tại, phía Israel đã huy động ít nhất 2.000 quân dự bị và chuyển xe tăng càng lúc càng nhiều tới ngoại vi thành phố Gaza.