Trong 3 ngày đầu chiến dịch, lực lượng an ninh Iraq bắt giữ 88 người bị tình nghi là khủng bố.