VOV.VN - Quốc hội Iraq hôm nay (7/7) thông báo hoãn phiên họp dự kiến diễn ra vào ngày 8/7 đến 12/8 tới.

Tuyên bố của Quốc hội cho biết, việc hoãn phiên họp này sẽ giúp có thêm thời gian cho các cuộc đối thoại và thảo luận của cuộc họp tới đạt được kết quả như mong muốn.

Quốc hội khóa mới của Iraq ngày 1/7 đã họp phiên đầu tiên, bắt đầu tiến trình lựa chọn một chính phủ đoàn kết nhằm có thể giúp đưa đất nước thoát khỏi bờ vực của sự chia rẽ. Tuy nhiên, phiên họp đã phải ngừng lại do không thể bầu được Chủ tịch mới.

Theo luật định, các nghị sỹ Iraq phải tiến hành bầu Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch Quốc hội. Trong 30 ngày sau đó, cơ quan lập pháp sẽ phải lựa chọn Tổng thống. Tổng thống sẽ có 15 ngày để yêu cầu Quốc hội chỉ định Thủ tướng - người chịu trách nhiệm thành lập một chính phủ mới. Thời gian Thủ tướng được chỉ định lựa chọn thành viên Nội các và trình danh sách Nội các lên cơ quan lập pháp là 30 ngày./.