Khoảng 700 kỹ sư Iran đã được đào tạo tại Nga để vận hành nhà máy