Vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 80 tỷ đồng

Ngày 18/10 tới đây, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang sẽ chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 1,8 triệu cổ phần, tương đương 22,99% vốn điều lệ sau cổ phần hóa với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty sau cổ phần hóa là 80 tỷ đồng. 5,2 triệu cổ phần, tương đương 65% vốn điều lệ thuộc Nhà nước nắm giữ; 961.200 cổ phần, tương đương 12,02% vốn điều lệ, dành để bán cho người lao động và hơn 1,8 triệu cổ phần, tương đương 22,99% vốn điều lệ sẽ được bán đấu giá công khai cho công chúng đầu tư tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 30/9/2016.

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tuyên Quang trực thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang. Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và các nhu cầu khác trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang, Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hóa… Ngoài ra, công ty còn xây dựng các công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng, thu gom xử lý rác thải không độc hại, dịch vụ chăm sóc duy trì cây xanh đô thị, duy trì hệ thống điện chiếu sáng đô thị, bảo trì đường đô thị…

IPO hon 1,8 trieu co phan Cap thoat nuoc Tuyen Quang vao 18/10 - Anh 1

Sau khi cổ phần hóa, công ty dự kiến tập trung chủ yếu vào hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp là sản xuất nước máy tiêu thụ cho dân cư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bên cạnh đó, công ty sẽ có những phương án khoán hợp lý cho các Xí nghiệp trực thuộc để thúc đẩy sản xuất phát triển, tự chủ hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực tìm kiếm thêm khách hàng mới có nhu cầu ký hợp đồng sử dụng nước sạch của công ty và đầu tư mở rộng mạng lưới, ứng dụng công nghệ thông tin làm nền tảng cho hệ thống quản lý.