Với việc iPhone SE đến Việt Nam, phân khúc di động màn hình nhỏ, cấu hình mạnh hầu như chỉ có Apple tham gia.

Lê Phát - Ngọc Nhi- Nhật Nguyên