Mời anh em xem qua hình ảnh mình chụp ở chế độ Portrait trên iPhone 7 Plus . Trong chế độ này, Apple bổ sung lựa chọn hiệu ứng xóa phông nền phía sau. Mình để cả hình có hiệu ứng và không có hiệu ứng để anh em so sánh xem hiệu ứng có mang lại giá trị gì không. Apple gọi chế độ chụ phình này là Portrait (Chân dung) tức là nhắm đến việc chụp chân dung, nhưng mình thử cả các thể loại khác để mọi người xem luôn.

iPhone 7 Plus có hai camera , trong chế độ Portrait thì camera chính sẽ là camera có tiêu cự 56mm và camera còn lại sẽ là camera dùng để đo khoảng cách để tính toán việc xóa phông. Thực tế cho thấy một số hình việc xóa phông vẫn bị lỗi vì phạm vào các thành phần tuy ở cùng mặt phẳng. Rõ ràng là camera đo khoảng cách chỉ là một phần, Apple còn dùng nhiều thành phần khác để quyết định việc xóa phông.

Và chúng ta cũng có thể dễ dàng thấy nếu chụp Chân Dung thì hiệu quả mang lại là tốt nhất. Chụp hoa lá kết quả kém nhất. Chụp đồ vật khác muốn hiệu quả cao thì cần phải canh sao cho các vật thể bị xóa ở vị trí tương đối với nhau tốt.

Lưu ý:

Hình ảnh là hình gốc, chưa chỉnh sửa gì hết. Chỉ bỏ vào Lightroom để đóng dấu và giảm kích thước cho phù hợp up lên website
Hình gốc anh em có thể xem ở đây: https://tinhte.vn/gallery/albums/iphone-7-plus-chup-portrait-xoa-phong-vs-khong-xoa.15345
Hình này mà trên iPhone thêm ít hiệu ứng bằng VSCO hay nhấn auto chỉnh của iPhone thôi sẽ giúp đẹp hơn rất nhiều. hahaha

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 1

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 2

Khoảng cách giữa túi đựng áo mưa xanh phía sau và chủ thể phía trước không xa lắm (khoảng 40cm) nên phông được xóa nhẹ.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 3

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 4

Khoảng cách giữa cái rèm cửa phía sau và chủ thể cách nhau khá xa (khoảng 2m) nên cái rèm được xóa đi rất mạnh. Chủ thể càng xa nền thì nền càng bị xóa nhiều.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 5

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 6

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 7

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 8

Phông nền được xóa mờ giúp cho phía sau bớt lộn xộn hơn, chủ nển nổi bật hơn. Theo mình thì đây là lợi thế lớn nhất của iPhone 7 Plus khi so với các smartphone khác. Tức là chế độ chụp chân dung với ống kính tiêu cự tương đương 56mm.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 9

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 10

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 11

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 12

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 13

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 14

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 15

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 16

Khẩu độ F2.8 của ống 56mm là điểm hạn chế vì khi thiếu sáng nó sẽ rất nhiễu.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 17

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 18

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 19

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 20

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 21

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 22

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 23

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 24

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 25

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 26

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 27

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 28

Khi chụp tĩnh vật, nếu vật thể phía sau ở các khoảng cách tốt sẽ cho hiệu ứng cao.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 29

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 30

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 31

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 32

Chúng ta thấy cạnh bàn bị làm mờ đi trong khi nó ở cùng khoảng cách với mặt bài. Lý do là vì cái khúc mặt bàn bị làm mờ đó có màu giống với cái chân dù ở phía xa. Chỗ này là chỗ bị tính sai.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 33

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 34

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 35

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 36

Thân cây bị làm mờ hẳn đi, không mang lại giá trị. Có thể vì lý do này mà Apple không gọi nó là xóa phông mà gọi là chế độ chụp chân dung. Từ ưu tiêu chụp người hoặc các vật thể lớn khác.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 37

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 38

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 39

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 40

Vật thể lớn, xóa rất đẹp

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 41

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 42

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 43

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 44

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 45

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 46

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 47

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 48

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 49

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 50

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 51

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 52

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 53

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 54

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 55

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 56

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 57

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 58

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 59

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 60

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 61

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 62

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 63

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 64

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 65

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 66

Có độ chuyển mờ nhất định từ vị trí gần đến xa

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 67

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 68

Tấm này thì mờ chuyển hơi sốc

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 69

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 70

Mất luôn cành cây

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 71

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 72

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 73

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 74

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 75

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 76

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 77

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 78

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 79

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 80

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 81

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 82

Nếu lá cây và cành cây lớn và tách biệt thì việc xóa phông làm rất tốt.

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 83

iPhone 7 Plus chup Portrait: xoa phong vs khong xoa phong - Anh 84