(VnMedia) - Chi phí mà Apple chi cho một chiếc iPhone 3G là 173USD, rẻ hơn 50USD so với chiếc iPhone thông thường khiến giá bán của nó chỉ có 199USD.