24H.COM.VN - Ngày hôm nay, thứ 2 (11/11/2007) tại San Francisco - Hoa kỳ, tập đoàn Intel đã cho ra mắt loại chip mới được sản xuất với công nghệ 45nm. Loại chip mới này được cấu thành từ những bóng bán dẫn có chu vi nhỏ hơn 200 lần so với chu vi của một giọt máu…