Tập đoàn Intel vừa công bố 16 bộ vi xử lý sử dụng các bóng bán dẫn 45nm cổng kim loại High-k dựa trên chất Hafnium cho hàng trăm triệu bóng bán dẫn bên trong những bộ vi xử lý dùng cho máy chủ, máy bàn và máy tính cá nhân. Chi tiết...