* Người ta thường nói TV 14, 17 hay 21 "inh" (hay 21”), xin hỏi "inh" là đơn vị tương đương với bao nhiêu cm? Đó là kích thước ở phần nào của máy thu hình hay máy vi tính? Vũ Hòa, Hưng Long, Trảng Bom, Đồng Nai