Với 288 lá phiếu, Donald Trump đã trở thành Tổng thống 45 của Mỹ. Ít ai biết, trước khi trở thành thành viên Đảng Cộng hòa, ông đã có hai lần gia nhập Đảng Dân chủ.

INFOGRAPHIC: Tong thong thu 45 cua My Donald Trump - Anh 1

INFOGRAPHIC: Tong thong thu 45 cua My Donald Trump - Anh 2

PV