Ngày 2.4, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

[Infographic] Chan dung tan Chu tich nuoc Tran Dai Quang - Anh 1

[Infographic] Chan dung tan Chu tich nuoc Tran Dai Quang - Anh 2

[Infographic] Chan dung tan Chu tich nuoc Tran Dai Quang - Anh 3

[Infographic] Chan dung tan Chu tich nuoc Tran Dai Quang - Anh 4