(Kienthuc.net.vn) - Kalasnhikov là dòng súng trường tiến công được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới.

Để tải ảnh kích thước lớn, vui lòng nhấp vào đây và sử dụng chức năng zoom.

:
: