Trong chúng ta hầu như ai ai cũng sợ sét đánh. Thế nhưng ở Australia có một người đàn ông hết sức kỳ quặc là rất thích hứng… sét. Đó là bác sĩ Peter Terren.