Giống như nhiều sản phẩm khác của Nissan và Infiniti, FX là thành quả của một dự án chia sẻ khung sườn giữa các mẫu xe với nhau.