Nhằm đối phó với những điều kiện khó khăn của kinh tế toàn cầu, tiếp tục thu hút đầu tư và giảm bớt thâm hụt ngân sách quốc gia, chính phủ Inđônêxia gần đây đã tăng cường việc bán trái phiếu bằng cả đồng USD và đồng Rupiah ở thị trường trong và ngoài nước.