Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Inđônêxia Purnomo Yusgiantoro vừa cho biết, Inđônêxia sẽ cắt giảm khoảng 2,3 tỷ kWh điện vào năm 2008, trong nỗ lực giảm thiểu mức trợ giá năng lượng của nhà nước.