Niềm hy vọng lớn nhất của môn vật Indonesia là lực sĩ trẻ Ricky Fajar đánh giá, VN là đối thủ mạnh nhất bên cạnh Thái Lan có lợi thế chủ nhà: