VIT- Chính Phủ Indonesia vừa công bố: Indonesia sẽ rút khỏi tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong năm nay.