Ít nhất 600 người phải sơ tán khi núi lửa Egon cao 1.703m ở phía Đông đảo Flores phun lên những cột tro bụi và khí cao tới 4.000m.