Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Indonesia, video phim người lớn được chiếu trên màn hình LED công cộng ngày 30.9 là hành vi cố ý.