Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định suy giảm của kinh tế Mỹ không mạnh như dự kiến, thậm chí nền kinh tế số 1 thế giới sẽ đạt tốc độ tăng trưởng nhẹ trong năm 2008 và năm 2009.