Ông Đỗ Quang Ngôn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE: IJC) đăng ký bán hết 90,000 cp (0.032%) từ 18/02 đến 18/03.

HOSE