Hôm nay (8/12), IFC, thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới, đã công bố hai ấn phẩm với mục tiêu góp phần nâng cao các tiêu chuẩn và thông lệ quản trị công ty ở Việt Nam.

Ảnh minh họa: internet CôngThương - Ấn phẩm Cẩm nang quản trị công ty được hợp tác xuất bản cùng Ủy ban Chứng khoán nhà nước Việt Nam. Ấn phẩm Thẻ điểm quản trị công ty Việt Nam cũng được thực hiện với sự hợp tác của Ủy ban Chứng khoán nhà nước Việt Nam và sự hỗ trợ của Diễn đàn quản trị công ty Toàn cầu. Hai ấn phẩm này được xuất bản trong khuôn khổ Chương trình quản trị công ty ở Việt Nam của IFC được triển khai từ tháng 10/2008, với sự hỗ trợ của Phần Lan, Ailen, Hà Lan, Niu Di-lân và Thụy Sỹ. Các ấn phẩm sẽ hỗ trợ nâng cao nhận thức về các chuẩn mực quản trị công ty quốc tế cũng như các thông lệ về công bố thông tin, thông qua đó góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững. Cẩm nang quản trị công ty đã tập hợp và phân tích một cách có hệ thống, đầy đủ và toàn diện các quy định pháp luật hiện hành về quản trị công ty ở Việt Nam, đưa ra các chuẩn mực và thông lệ quốc tế phù hợp, đồng thời đưa ra những khuyến nghị cho các cổ đông, doanh nghiệp và chính phủ trong việc thực hiện và giám sát các tiêu chuẩn quản trị tốt. Ấn phẩmra mắt trong thời điểm mà cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang cần được hướng dẫn chi tiết về quyền cổ đông, họp cổ đông, biểu quyết cổ đông và một khung pháp lý nhất quán hơn. Thẻ điểm quản trị công ty Việt Nam xem xét và đánh giá các thực tiễn về quản trị công ty áp dụng tại 100 công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất tại hai sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tính đến 1/1/2009. Mục đích của ấn phẩm là xây dựng được một mức chuẩn về thông lệ quản trị công ty bằng cách xem xét mức độ tuân thủ luật định, bao gồm cả các quy chế quản trị của Việt Nam và các thông lệ tốt về quản trị đã được quốc tế công nhận. Thanh Thủy Ảnh minh họa: internet