Chức năng tự động phát hiện và tải bản xử lý lỗi là mục tiêu được tập trung nhiều nhất cho phiên bản IE8 sẽ ra mắt trong năm tới.