Trình duyệt Internet Explorer 8 được Microsoft giới thiệu tháng 1/2009 bổ sung "danh sách không tương thích" gồm những trang web gặp lỗi khi chạy trên IE 8, trong đó có cả Google, YouTube và... Micros