Tổ chức Cà phê Quốc tế ICO cho biết xuất khẩu cà phê toàn cầu tăng 1,1% trong tháng 9 so với tháng 9/2015 đạt tổng cộng 8,99 triệu bao loại 60 kg/bao

ICO: Xuat khau ca phe toan cau tang 1,1% trong thang 9 - Anh 1

Tính cả niên vụ 2015/16, bắt đầu từ 1/10/2015, xuất khẩu cà phê đã giảm 0,7% xuống 111,83 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê robusta trong tháng 9 tăng 8,1% so với năm trước đạt 3,52 triệu bao.

Xuất khẩu cà phê robusta trong niên vụ này đã giảm 6,9% xuống 40,81 triệu bao.

Xuất khẩu arabia trong tháng 9 thấp hơn 2,9% so với cùng tháng năm trước, xuống 5,47 triệu bao.

Tính từ đầu niên vụ tới nay xuất khẩu arabica tăng 3,2% thành 71,02 triệu bao.

Nguồn: VITIC/Reuters.