Ông Phạm Đỗ Nhật Hưng thông báo đã mua 74,900 cp CTCP Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG), nâng sở hữu lên thành 1 triệu cp ICG, chiếm tỷ lệ 5% vốn và trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 24/12.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đỗ Nhật Hưng
- Mã chứng khoán: ICG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 925,100 CP (tỷ lệ 4.63%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 74,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 24/12/2013.

HNX