VinaCorp - Thời gian chi trả từ 17/2/2011

CTCP ICD Tân Càng Long Bình vừa thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 11/2/2011 để nhận cổ tức năm 2009 và năm 2010. Cụ thể, cổ đông có trong danh sách sẽ được nhận cổ tức năm 2009 tỷ lệ 2% (200 đồng/cổ phần) và nhận 10% cổ tức năm 2010 (1.000 đồng/cổ phần). Thời gian chi trả cổ tức bắt đầu từ ngày 17/2/2011. Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt tại CTCP Chứng khoán Âu Việt, lầu 3, 194 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp HCM hoặc có thể chuyển khoản theo quy định.