24H.COM.VN - Power 6 có xung nhịp lớn gấp đôi phiên bản cũ là Power 5. Máy còn có hơn 750 triệu transistor và ứng dụng công nghệ sản xuất bán dẫn 65 nm.