IBM vừa phát biểu rằng họ sẽ mua công ty giải pháp phần mềm BI Cognos Inc., Canada với giá 5 tỷ USD