IBM đã thành lập trung tâm các Dịch Vụ Dịch Thuật Ngôn Ngữ ở Pune (miền Tây Ấn Độ), dịch các tài liệu từ tiếng Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Italia sang tiếng Anh.