Khi "hạ cánh" xuống mặt đất, chú dế tiếp tục hoạt động bình thường.