Apple đang chuẩn bị đưa ra mẫu thử nghiệm của iPhone 5S vào tháng 12/2012.