TTO - Chức năng bảo mật qua dấu vân tay trên iPhone 5S cần được hiểu, thiết lập và sử dụng đúng cách.