Công nghệ màn hình đột phá cho phép Apple tăng kích thước iPhone 5 nhưng vẫn đảm bảo yếu tố cực mỏng.